Jan Paweł II - O Eucharystii w życiu Kościoła.

21:52

Jan Paweł II w Encyklice Ecclesia de Eucharistia O Eucharystii w życiu Kościoła często posługuje się cytatami z różnych dokumentów Kościoła, zaznaczając najważniejsze kwestie dotyczące Eucharystii.
Papież dzieli się z nami również swoimi odczuciami, dzięki którym widać Jego osobisty stosunek do Najświętszej Ofiary. Wspomina np. różnorodne miejsca, w których sprawował Msze św., od tych na górskich szlakach do tych na stadionach i placach wielkich miast. ,,Ta różnorodna sceneria moich Mszy św. sprawia, że doświadczam bardzo mocno uniwersalnego - można wręcz powiedzieć kosmicznego charakteru celebracji eucharystycznej. Tak, kosmicznego! Nawet wtedy bowiem, gdy Eucharystia jest celebrowana na małym ołtarzu wiejskiego kościoła, jest ona wciąż poniekąd sprawowana na ołtarzu świata. Jednoczy niebo z ziemią. Zawiera w sobie i przenika całe stworzenie." (s.13) Poniżej znajdziecie kilka najważniejszych wg mnie fragmentów z tego dokumentu, a całość przeczytacie tutaj.

"Kościół otrzymał Eucharystię od Chrystusa, swojego Pana, nie jako jeden z wielu cennych darów, ale jako dar największy, ponieważ jest to dar z samego siebie." (s.17)

Ważne i trudne jest uzmysłowienie sobie, że każda "Msza św. uobecnia ofiarę Krzyża, nie powiększa jej, niczego jej nie dodaje ani jej nie mnoży. To, co się powtarza, to sprawowanie memoriale, «ukazanie pamiątki» (memorialis demonstratio), przez co jedyna i ostateczna odkupieńcza ofiara Chrystusa zawsze uobecnia się w czasie." (s.20) Nie zatrzymuje się jednak tylko na tajemnicy męki i śmierci Zbawiciela, lecz ukazuje także tajemnicę zmartwychwstania, w której ofiara znajduje swoje wypełnienie. 

Głównym celem Eucharystii jest zjednoczenie ludzi z Chrystusem, a w Nim z Ojcem i z Duchem Świętym.

Jan Paweł II dzieli się również swoim doświadczeniem adoracji Najświętszego Sakramentu "Ileż to razy, moi drodzy Bracia i Siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie!" (s. 37) Podkreśla, że Eucharystia jest darem, który powinien być odpowiednio sprawowany tylko przez kapłana z mocą święceń. Przypomina, że "Eucharystia «jest główną i centralną racją bytu sakramentu Kapłaństwa, który definitywnie począł się w momencie ustanowienia Eucharystii i wraz z nią." (s.45) "Czuję się zatem w obowiązku skierować gorący apel, ażeby podczas sprawowania Ofiary eucharystycznej normy liturgiczne były zachowywane z wielką wiernością. Są one konkretnym wyrazem autentycznej eklezjalności Eucharystii; takie jest ich najgłębsze znaczenie. Liturgia nie jest nigdy prywatną własnością kogokolwiek, ani celebransa, ani wspólnoty, w której jest sprawowana tajemnica." (s. 72-73)

Ostatni rozdział Papież poświęcił Maryi jako nauczycielce przeżywania Eucharystii. Patrzy na Nią oczami Matki Zbawiciela "Nasze powtarzanie dzieła Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy, które jest wypełnianiem Jego nakazu: «To czyńcie na moją pamiątkę!», staje się jednocześnie przyjęciem zaproszenia Maryi do okazywania Mu posłuszeństwa bez wahania: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie» (J2, 5). Z matczyną troską, poświadczoną podczas wesela w Kanie, Maryja wydaje się nam mówić: «Nie wahajcie się, zaufajcie słowu mojego Syna. On, który mógł przemienić wodę w wino, ma moc uczynić z chleba i wina swoje Ciało i swoją Krew" (s.76). 

"Jak wyobrazić sobie uczucia Maryi, która słyszała z ust Piotra, Jana, Jakuba i innych Apostołów słowa z Ostatniej Wieczerzy: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane» (Łk 22, 19)? To Ciało, wydane na ofiarę i ponownie uobecnione w znakach sakramentalnych, było tym samym ciałem, które poczęło się w Jej łonie! Przyjmowanie Eucharystii musiało oznaczać dla Maryi niejako powtórne przyjęcie w Jej łonie serca, które biło rytmem Jej serca, ponownym przeżywaniem tego, czego osobiście doświadczyła pod krzyżem." (s.79)

"Jeśli Magnificat wyraża duchowość Maryi, nic bardziej niż ta duchowość nie pomoże nam przeżywać tajemnicy eucharystycznej. Eucharystia została nam dana, ażeby całe nasze życie, podobnie jak życie Maryi, było jednym «magnificat»!" (s. 81)

Może spodoba Ci się również

0 komentarze

Facebook

Instagram