Jan Paweł II o kulcie Eucharystii

18:05

W 1980 roku Jan Paweł II napisał list do wiernych ,,O kulcie Eucharystii" mający na celu zwrócenie uwagi, iż ten sakrament powinien stanowić centrum życia każdego ochrzczonego.
Owo przypomnienie Papież kieruje przede wszystkim do kapłanów, gdyż kapłaństwo jest szczególnie i wyjątkowo związane z Eucharystią. Papież zauważa, że ożywienie i pogłębienie kultu eucharystycznego ,,jest sprawdzianem prawdziwej odnowy, tej, którą Sobór postawił sobie za cel" (s.10). Czy tak się stało każdy może sobie sam odpowiedzieć patrząc np. na sytuację w swojej parafii i własne zaangażowanie.
Jan Paweł II czyni kapłanów odpowiedzialnych za właściwy szacunek i zaangażowanie wiernych w kult Eucharystyczny. Kapłan sprawuje Najświętszą Ofiarę (czyli Eucharystię) w utożsamieniu się z Chrystusem a nie w Jego imieniu lub zastępstwie. Czasem ,,może brakować jakiegoś elementu drugorzędnego, ale nie może być ono w żaden sposób pozbawione swojej istotnej świętości i sakramentalności, które pochodzą z woli Chrystusa i są przekazywane i strzeżone przez Kościół." (s.24).

Ojciec Święty przypomniał mi o innej nazwie Eucharystii, która rzadko jest wypowiadana: o sakramencie miłości. ,,Kult eucharystyczny stanowi jak gdyby duszę całego życia chrześcijańskiego. Jeśli bowiem życie chrześcijańskie wyraża się w spełnianiu największego przykazania czyli w miłości Boga i bliźniego, to miłość ta znajduje swoje źródło właśnie w tym Sakramencie, który powszechnie bywa nazywany Sakramentem miłości." (s.14). Prawdziwa cześć dla Eucharystii staje się szkołą prawdziwej miłości bliźniego, człowiek nie zatrzymuje się na pobożnych praktykach ale stara się aby były dla niego bodźcem do zmiany życia i zerwania z grzechem.

Może spodoba Ci się również

0 komentarze

Facebook

Instagram