Jan Paweł II w Ojczyźnie

14:51

Na lutową lekturę z Wyzwania na ten rok wybrałem teksty przemówień Jana Pawła II podczas wizyty w Polsce w 2002 roku.
Pielgrzymka papieża odbywała się pod hasłem ,,Bóg bogaty w miłosierdzie". Wspominam ją szczególnie, gdyż dane mi było uczestniczyć we mszy św. na krakowskich Błoniach.

Była to jedna z krótszych wizyt, podczas której Ojciec Święty odwiedził Kraków, Łagiewniki, gdzie konsekrował kościół Bożego Miłosierdzia oraz Kalwarię Zebrzydowską. Jan Paweł II przywitał rodaków słowami ,,przestań się lękać!" już nie delikatne ,,nie lękajcie się" ale ,,przestań się lękać!. Zaufaj Bogu, który bogaty jest w miłosierdzie. Jest z tobą Chrystus, niezawodny Dawca nadziei." Jan Paweł II często podkreślał, że Bóg jest miłością miłosierną i grzech go nie pokona. ,,Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, która koi ludzkie umysły i serca, i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy. (...) Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście." (s. 77) 

Bądźcie świadkami Bożego Miłosierdzia.
Podczas homilii na krakowskich Błoniach Papież tłumaczył, że ,,nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich" (J15,13) Taka jest miara miłosiernej miłości! Taka jest miara miłosierdzia Boga!" (s. 99). Bóg okazując ludziom miłosierdzie, oczekuje, że będziemy miłosierni wobec innych i staniemy się początkiem cywilizacji miłości. Przypominał też swoją prośbę z 1979 roku aby nie zapominać o Bogu ponieważ ,,gdy jesteśmy mocni Duchem Boga, jesteśmy także mocni wiarą w człowieka - wiarą, nadzieją i miłością." (s. 107)

Maryi zawierzam Polskę i siebie.
W Kalwarii Zebrzydowskiej Papież kolejny raz dał świadectwo swojej wielkiej wiary i więzi z Matką Bożą: ,,Ile razy doświadczałem, że Matka Bożego Syna zwraca swe miłosierne oczy ku troskom człowieka strapionego i wyprasza łaskę takiego rozwiązania trudnych spraw, że w swej niemocy zdumiewa się on potęgą i mądrością Bożej Opatrzności." (s. 123)
,,A w centrum tej tajemnicy miłości każdy, kto tu przychodzi, odnajduje siebie, swoje życie, swoją codzienność, swoją słabość i równocześnie moc wiary i nadziei - tę moc, która płynie z przekonania, że Matka nie opuszcza swego dziecka w niedoli, ale prowadzi je do Syna i zawierza Jego miłosierdziu." (s. 124)

Zadanie dla Ojczyzny.
Jan Paweł II rozpoczął pożegnalne przemówienie od słów z Dzienniczka św. S. Faustyny ,,Ojczyzno moja kochana, Polsko, [...] Bóg Cię wywyższa i wyszczególnia, ale umiej być wdzięczna!" (Dzienniczek, 1038). Jeszcze raz upomniał się o troskę o biednych i cierpiących. Zawierzył nasz kraj Bożej Opatrzności oraz wyraził jakby program dla swojej Ojczyzny ,,Odjeżdżając, te trudne sprawy Ojczyzny chcę polecić Bożej Opatrzności i zachęcić wszystkich odpowiedzialnych za stan państwa do troski o dobro Rzeczypospolitej i jej obywateli. Niech zapanuje duch miłosierdzia, bratniej solidarności, zgody i współpracy oraz autentycznej troski o dobro naszej Ojczyzny. Mam nadzieję, że pielęgnując te wartości, społeczeństwo polskie - które od wieków przynależy do Europy - znajdzie właściwe sobie miejsce w strukturach Wspólnoty Europejskiej i nie tylko nie zatraci własnej tożsamości, ale ubogaci swą tradycją ten kontynent i cały świat." (s. 136)
Myślę, że warto przypomnieć sobie te słowa i zastanowić się na ile je wypełniamy. 

Korzystałam ze zbioru wydanego przez Wydawnictwo ,,M" i KAI ,,Bóg bogaty w miłosierdzie. Jan Paweł II w Ojczyźnie 16-19 sierpnia 2002." Znajdziecie tam również oficjalne teksty wystąpień innych osobistości wygłoszonych podczas pielgrzymki oraz wprowadzenie opisujące każde z odwiedzanych miejsc i kronikę pielgrzymki. 

Może spodoba Ci się również

0 komentarze

Facebook

Instagram