Testament Jana Pawła II

19:24

Na kwietniową lekturę słów Jana Pawła II wybrałam jego testament. W dziesiątą rocznicę śmierci papieża przeczytałam go kilkakrotnie. Jan Paweł II prowadził tak bogate życie duchowe, że nawet jego ostatnia wola pobudza do głębokiej refleksji i rewizji swojego życia.

,,Pragnę za Nim [Bogiem] podążyć i pragnę, aby wszystko, co składa się na moje ziemskie życie, przygotowało mnie do tej chwili." Papież pisał te słowa w 1979 roku będąc w sile wieku, w jego życiu otworzył się nowy rozdział pełen wyzwań i perspektyw na rozwój. Jednak w codziennym życiu miał w sobie pamięć o tymczasowości naszego życia na ziemi. Na swoje postępowanie patrzył w perspektywie życia wiecznego. 

- Czytając te słowa warto zadać sobie pytanie co jest punktem odniesienia w moim życiu.

,,Nie pozostawiam po sobie własności, która należałoby zadysponować. Rzeczy codziennego użytku, którymi się posługiwałem, proszę rozdać wedle uznania. Notatki osobiste spalić." Jan Paweł II był minimalistą zanim to stało się modne. Ktoś może powiedzieć, że było mu łatwiej gdyż miał dach nad głową i pożywienie, o które nie musiał zabiegać, ale jednocześnie był od tego wolny. Gromadzenie dóbr nie determinowało jego wyborów. 
- Co jest dla mnie ważniejsze dobra materialne czy relacje?

,,Po śmierci proszę o Msze święte i modlitwy".
- Jak często modlimy się za naszych bliskich zmarłych?

,,Wyrażam najgłębszą ufność, że przy całej mojej słabości Pan udzieli mi każdej łaski potrzebnej, aby sprostać wedle Jego woli wszelkim zadaniom, doświadczeniom i cierpieniom, jakich zechce zażądać od swego sługi w ciągu życia." 
- Czy niezależnie od podejmowanych zadań powierzam je Bogu, ufam oraz proszę o potrzebne światło i siły do ich wykonania?

,,...z możliwością śmierci każdy zawsze musi się liczyć. I zawsze musi być przygotowany do tego, że stanie przed Panem i Sędzią - a zarazem Odkupicielem i Ojcem."
- Czy dbam o to aby być w stanie łaski uświęcającej, czy unikam grzechu?

,,Pragnę raz jeszcze wyrazić wdzięczność Duchowi Świętemu za wielki dar Soboru Watykańskiego." 
- Czy staram się poznawać nauczanie Kościoła?

Może spodoba Ci się również

0 komentarze

Facebook

Instagram