Miłość i szacunek.

17:51

Emerson Eggerichs ostatnie dziesięć lat poświęcił na rozpowszechnianie swojego odkrycia, pomagając w ten sposób wielu małżeństwom. ,,Miłość i szacunek. O tym, czego w związku potrzeba jemu, a czego - jej." jest zapisem przemyśleń i pracy autora. E. Eggerichs często potwierdza swoje tezy Pismem świętym, ale z książki może skorzystać również osoba niewierząca. Natura kobiety i mężczyzny nie jest zależna od tego, w co wierzą. Książka została podzielona na trzy części: błędny krąg, ożywiający krąg i krąg wynagrodzenia.

BŁĘDNY KRĄG
W pierwszej części autor wyjaśnia, jak odkrył czego potrzeba małżonkom oraz jak zmieniło to życie wielu osób. Jak sam mówi, nie był to żaden sekret, a jedynie właściwe odczytany werset z Listu do Efezjan ,,Mężowie kochajcie swoje żony; żony, szanujcie swoich mężów." Werset znany prawie od dwóch tysięcy lat, ale dopiero Eggerichs zauważa, że Bóg nie nakazuje kobietom kochać, ponieważ dla nich jest to naturalne, natomiast mają problem z tym, aby szanować mężczyzn. Analogicznie mężczyźni okazują szacunek, a zapominają o okazywaniu miłości. Żony otrzymując miłość czują się też szanowane. Mężowie gdy widzą, że są szanowani czują się też kochani. Problem polega na tym, że większość kobiet nie okazuje szacunku mężczyźnie, a mężczyźni nie okazują miłości. Każdy traktuje drugiego tak jakby sam chciał być traktowany, a nie tak jak potrzebuje tego druga osoba. Autor przekonuje, że okazywanie sobie miłości i szacunku to klucz do udanego małżeństwa. Zachęca, aby nie czekać z okazywaniem żonie miłości, aż ona zacznie szanować męża, a żona aby nie czekała, aż mąż zacznie okazywać miłość.
Tkwienie w błędnym kręgu polega na tym, że kiedy mąż nie czuje się szanowany, jest mu trudno kochać żonę. Kiedy żona czuje się niekochana, z trudem przychodzi jej okazywanie szacunku mężowi. Warto przerwać ten krąg, zacząć zmianę od zaraz poczynając od siebie. Zamiast skupiać się wyłącznie na własnych potrzebach, dostrzec pragnienia drugiej osoby. 
Eggerichs rozszyfrowuje kody, którymi posługują się obie płcie i pomaga właściwie odczytywać zamiary współmałżonka. Zadaje też otrzeźwiające pytanie ,,czy chciałabyś aby twój syn był tak traktowany przez swoją żonę, czy chciałbyś aby twoja córka była tak traktowana przez swojego męża?"
Pierwsza część jest nieco przegadana, autor przedstawia wiele listów od małżeństw, którym udało się uratować związek nawet po rozwodzie, właśnie dzięki okazywaniu miłości i szacunku. W części drugiej znajdziemy więcej konkretów.

OŻYWIAJĄCY KRĄG
Przerywając błędny krąg zamieniamy go w krąg ożywiający. Ta część została podzielona na słowo do mężczyzn i słowo do kobiet. W rozdziałach dla mężczyzn zostały wyjaśnione strefy życia, które mają kluczowe znaczenie dla kobiet:
 • bliskość - gdyż ona chce aby mężczyzna był blisko
 • otwartość - ona chce, aby mąż się przed nią otworzył
 • zrozumienie - nie próbuj jej naprawiać, po prostu słuchaj
 • zgoda - ona chce, aby mąż ją przeprosił
 • wierność - ona musi wiedzieć, że on jest oddany
 • poważanie - ona chce być szanowana i chroniona
W rozdziałach dla kobiet przedstawiono sześć wartości wyznawanych przez mężczyzn:
 • zdobywanie - dobrze gdy kobieta zrozumie jego pragnienie pracy i osiągnięć
 • hierarchia - on chce aby docenić jego pragnienie chronienia i utrzymania rodziny
 • przywództwo - on chce aby ona doceniła jego pragnienie służenia  i przewodzenia
 • wnikliwość - kobieta powinna docenić jego pragnienie analizowania oraz doradzania
 • związek - dobrze gdy ona doceni jego chęć przyjaźni na zasadzie partnerstwa
 • seksualność - kobieta powinna docenić jego pragnienie seksualnej bliskości.
W zakończeniu każdego rozdziału znajdują się konkretne podpowiedzi jak okazywać miłość i szacunek. Niektórzy mogą się zastanawiać czy powyższe tezy nie są zbyt szowinistyczne lub feministyczne. Autor uspakaja, że nie ma tu miejsca ani na pierwszą, ani na drugą tezę. Porównuje małżeństwo do dobrze działającej firmy, w której nie może być dwóch szefów. Podpowiada kobietom, że okazując mężowi szacunek on stanie się mniej władczy, gdyż nie będzie czuł, że ktoś chce zagrozić jego pozycji.
Nie zgadzam się z jedną kwestią poruszaną przez autora. Dopuszcza on możliwość rozwodu. Uważam, że w szczególnych wypadkach można żyć w separacji, a pisanie w takiej książce o rozwodzie trochę mija się z celem.

KRĄG WYNAGRODZENIA
Część trzecia jest skierowana głównie do chrześcijan i stanowi przypomnienie, że w małżeństwie nie chodzi tylko o ,,ciebie i twojego partnera, ale o ciebie i Chrystusa. Małżeństwo to sprawdzian twojej bezwarunkowej miłości, szacunku dla partnera, a także posłuszeństwa wobec Boga." Kochając i szanując nie tylko zmieniamy swoje życie na ziemi, ale otrzymujemy też nagrodę w niebie.

TA KSIĄŻKA JEST DLA...
osób, które chcą dobrze zrozumieć siebie i swojego partnera, które są gotowe na zmiany. Dla narzeczonych i małżonków z różnym stażem.

Książka recenzowana dzięki uprzejmości wydawnictwa Esprit.

Może spodoba Ci się również

0 komentarze

Facebook

Instagram